Boek Basisveiligheid VCA in het Pools 2019

32,50 (35,43 inc. BTW)

Artikelnummer: 5080 Categorie:

Beschrijving

Dit boek is geschreven in het Pools en aangepast aan de laatste eindtermen zoals die gelden in 2019 en 2020. Het boek bereidt u optimaal voor op het examen Basisveiligheid VCA. Hieronder volgt de Poolstalige beschrijving.

Kurs Podstawowy Zasad BHP (B-VCA)

Niniejsza książka służy jako samouczek przygotowujący do egzaminu z Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa VCA i oparta jest na aktualnych wymaganiach dot. kwalifikacji. Materiał omówiono krok po kroku w dziewięciu rozdziałach. Omówione zostały następujące przedmioty:

– VCA i ustawodawstwo
– Ryzyka i prewencja
– Pożar i eksplozja
– Niebezpieczne substancje
– Narzędzia pracy
– Szczególne warunki pracy
– Prąd elektryczny
– Prewencja.

Każdy rozdział jest przejrzysty i zamyka się streszczeniem najważniejszych zagadnień oraz testem zdobytej wiedzy. Każda część testu zawiera pytania egzaminacyjne, co pozwala na przygotowanie się do właściwego egzaminu VCA. Po przerobieniu całości materiału, w rozdziale dziewiątym znajdziesz dwa egzaminy próbne. Jeśli wyniki egzaminów próbnych są pozytywne, oznacza to, że jesteś gotowy do złożenia egzaminu  B-VCA.