Logoblauw 2

Cursusboek: VCA in eenvoudig Nederlands + digitale omgeving

29,71 (35,95 inc. BTW)

Let op: Dit product is bestemd voor particulieren en bedrijven, waarbij de cursist de stof zelfstandig doorneemt.  Docenten en leerlingen van scholen kunnen het best bestellen via onze methode website VCA-Compleet. We kunnen dan de leerling in de goede groep plaatsen en koppelen aan de juiste docent

Samenvatting van de VCA-stof in eenvoudig Nederlands.

Auteurs: Astrid Verschoor en Gerard van Veldhoven

Artikelnummer: 9789491595400 Categorie:

Beschrijving

Deze methode dient als voorbereiding op het examen Basisveiligheid VCA. De leerstof ingedeeld in vier modules zodat het ook gebruikt kan worden voor scholen die het VCA-examen d.m.v. vier module-examens doen.

Module 1:

▪ VCA en wetgeving
▪ Veilig werken en beheersen van incidenten

Module 2:

▪ Werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen
▪ Arbeidsmiddelen

Module 3:

▪ Bijzondere werkomstandigheden
▪ Gevaarlijke stoffen

Module 4:

▪ Elektriciteit
▪ Brand en explosie

Het uitgangspunt van dit boek was om zoveel mogelijk ballast weg te halen en te kiezen voor eenvoudige Nederlandse zinnen. Hierdoor is het boek bij uitstek geschikt voor leerlingen met een lager taalniveau zonder dat de vaktaal uit het oog verloren wordt. In acht hoofdstukken wordt alle noodzakelijke stof behandeld.

Bij het boek ontvang u een uitgebreide leeromgeving met daarin woordenschatoefeningen, vragen per hoofdstuk en oefenexamens.

Over de auteurs

Astrid Verschoor en Gerard van Veldhoven hebben een achtergrond als docent aan het Albeda Startcollege in Rotterdam. Zij zetten zich dagelijks enthousiast in voor leerlingen van de Entree-opleidingen en bereiden hen voor op het behalen van het VCA-diploma. De bestaande cursusboeken bleken voor deze doelgroep niet ideaal. Daarom hebben Astrid en Gerard de afgelopen jaren een eigen methode ontwikkeld. Deze inspanningen leiden tot hoge slagings­percentages. Daarom werd besloten om het materiaal uit te geven, zodat nu ook andere scholen hier gebruik van kunnen maken.