Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de naam ‘Inspectie SZW’ per 01-01-2022 zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de oude naam (Nederlandse) Arbeidsinspectie terug.

De Centrale Examencommissie VCA heeft besloten dat deze wijziging niet kan wachten tot de jaarlijkse publicatie van de nieuwe ETT (in april) en de daaruit voortkomende aanpassingen in de examens (in september). Deze aanpassingen zullen daarom ingaan per januari van komend jaar.

Per 1 januari 2022 is de aangepaste ETT op de website van VCA Infra te vinden. Het document ‘VCA ETT Examen’ is niet aangepast, wat inhoudt dat de versie van 2018 nog altijd de actuele versie is.