Logoblauw 2

Wat is VCA VOL?

VCA VOL is het VCA-diploma dat verplicht is voor de leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven en ZZP’ers. VOL-VCA staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VGM Checklist Aannemers). Met dit diploma tonen zij aan dat ze bij de uitvoering van hun werk voldoende aandacht hebben voor alle aspecten die te maken hebben met veiligheid gezondheid en milieu. De leerstof voor dit diploma is uitgebreider dan de eindtermen die gelden voor het B-VCA diploma omdat de leidinggevende ook verantwoordelijkheid draagt voor zijn medewerkers. In de extra stof komen daarom o.a. de volgende extra onderwerpen naar voren:

  • Hoe motiveer je werknemers om veilig te werken.
  • Veiligheidsbeleid in het bedrijf.
  • Het organiseren van toolboxmeetings.
  • Werkplekinspecties
  • Het onderzoek dat plaatsvindt nadat een ongeval heeft plaats heeft gevonden.
VOL-VCA Diploma
Zo ziet het VCA-diploma eruit.

Welk soort VCA-diploma heb ik als ZZP’er nodig?

Een VCA-bedrijfscertificering is voor ZZP’ers niet mogelijk omdat de VCA-norm opgesteld voor grotere bedrijven. Om zelfstandigen toch de mogelijkheid te geven om te werken voor VCA gecertificeerde bedrijven is de volgende regel opgesteld.

Wanneer een ZZP’er in het bezit is van een VOL-VCA diploma en er voor zorgt dat zijn gereedschap gekeurd is, dan is dit gelijkwaardig aan een VCA-certificering.

Omdat u werkt voor uw eigen verantwoordelijkheid en zonder leidinggevende is een B-VCA diploma onvoldoende en heeft u dus altijd een VOL-VCA diploma nodig.

Voor de examens is een toetsmatrijs opgesteld. Een toetsmatrijs is een lijst waarin staat hoeveel vragen er per onderwerpen gesteld worden. Een overzicht van de toetsmatrijs voor het VOL-VCA examen vindt u op de pagina met eindtermen en toetsmatrijzen.

Hoe ziet het VOL-VCA examen eruit?

Voor het behalen van het VCA VOL diploma moet u een examen afleggen. Dit examen bestaat uit 70 examenvragen waarvan 64,5 % goed beantwoord moet worden. Het examen mag alleen afgenomen worden door een erkende exameninstelling. Let hierop wanneer u een examen boekt. Verduijn.info laat zijn examens altijd afnemen door een officieel door het SSVV erkende exameninstelling. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u een officieel VCA-diploma behaald wat 10 jaar geldig is. Uw VCA-VOL-examen wordt afgenomen op één van de meer dan 50 examenlocatieszodat uw altijd snel kunt starten.

Voorbeeldvraag op het VCA-examen.
Voorbeeldvraag op het VCA-examen.

Hoe kan ik me voorbereiden op het VOL-VCA-examen

Om u voor te bereiden op het examen kunt u gebruik maken van ons cursusmateriaal:

Verder is het zinvol om voorafgaand aan het examen te oefenen met oude VCA-proefexamens. Een grote verzameling proefexamens vindt u op onze website.

Externe links