Logoblauw 2

VCA eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs

VCA-eind- en toetstermen vanaf 2023

Toetsmatrijs VCA-examens Basisveiligheid.

Voor de VCA-examens is een toetsmatrijs opgesteld. Hierin staat hoeveel vragen van welk onderwerp worden gevraagd.

A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

A.01 Regelgeving en veiligheidsregels: 3 vragen
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties: 1 vraag
A.03 Preventie: 2 vragen

B Uitvoeren van werkzaamheden

B.01 Werkplek:  4 vragen
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 4 vragen
B.03 Arbeidsmiddelen: 6 vragen
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: 7 vragen

C Beheersen van specifieke gevaren

C.01 Gevaarlijke stoffen: 5 vragen
C.02 Elektriciteit en straling: 3 vragen
C.03 Brand en explosie: 3 vragen

D Beheersen van incidenten en noodsituaties

D.01 Ongevallen: 1 vraag
D.02 Noodsituaties: 1 vraag

In totaal zijn er 40 vragen en het B-VCA-examen duurt 60 minuten . Elke goed beantwoorde vraag levert 100 punten op. Om te slagen dient u minimaal 2850 punten (64,5 %) te behalen.

Het originele document vindt u op de website van VCAinfra.

Toetsmatrijs VCA-examens VOL-VCA

In onderstaand overzicht staat hoeveel vragen per onderwerp op het VOL-VCA-examen worden gesteld.

A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

A.01 Regelgeving en veiligheidsregels: 11 vragen
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties: 5 vragen
A.03 Preventie: 8 vragen

B Uitvoeren van werkzaamheden

B.01 Werkplek:  6 vragen
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 4 vragen
B.03 Arbeidsmiddelen: 6 vragen
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: 9 vragen

C Beheersen van specifieke gevaren

C.01 Gevaarlijke stoffen: 7 vragen
C.02 Elektriciteit en straling: 4 vragen
C.03 Brand en explosie: 5 vragen

D Beheersen van incidenten en noodsituaties

D.01 Ongevallen: 2 vragen
D.02 Noodsituaties: 3 vraag

Het originele document vindt u op de website van VCAinfra.

Het examen duurt 75 minuten en in totaal worden er 70 vragen gesteld. Elke goed beantwoorde vraag levert 100 punten op. Om te slagen dient u minimaal 4515 punten (64,5 %) te behalen.