Logoblauw 2

VCA eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs

VCA-eind- en toetstermen tot augustus 2017.

VCA-eind- en toetstermen van augustus 2017 tot november 2018

Vanaf september 2017 is de wijze van vragen stellen ingrijpend gewijzigd. Deze zijn dit keer gesplitst in een gedeelte dat geldt voor het examen en een gedeelte dat bestemd is voor de opleiding.

VCA-eind- en toetstermen vanaf november 2018

Er zijn een paar kleine wijzigingen t.o.v. de eindtermen 2017. Hieronder een overzicht:

Toetsmatrijs VCA-examens Basisveiligheid.

Voor de VCA-examens is een toetsmatrijs opgesteld. Hierin staat hoeveel vragen van welk onderwerp worden gevraagd.

A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

A.01 Regelgeving en veiligheidsregels: 3 vragen
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties: 1 vraag
A.03 Preventie: 2 vragen

B Uitvoeren van werkzaamheden

B.01 Werkplek:  4 vragen
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 4 vragen
B.03 Arbeidsmiddelen: 6 vragen
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: 7 vragen

C Beheersen van specifieke gevaren

C.01 Gevaarlijke stoffen: 5 vragen
C.02 Elektriciteit en straling: 3 vragen
C.03 Brand en explosie: 3 vragen

D Beheersen van incidenten en noodsituaties

D.01 Ongevallen: 1 vraag
D.02 Noodsituaties: 1 vraag

In totaal zijn er 40 vragen en het B-VCA-examen duurt 60 minuten . Elke goed beantwoorde vraag levert 100 punten op. Om te slagen dient u minimaal 2850 punten (64,5 %) te behalen.

Het originele document vindt u op de website van VCAinfra.

Toetsmatrijs VCA-examens VOL-VCA

In onderstaand overzicht staat hoeveel vragen per onderwerp op het VOL-VCA-examen worden gesteld.

A Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden

A.01 Regelgeving en veiligheidsregels: 11 vragen
A.02 Veiligheid, overleg en inspecties: 5 vragen
A.03 Preventie: 8 vragen

B Uitvoeren van werkzaamheden

B.01 Werkplek:  6 vragen
B.02 Persoonlijke beschermingsmiddelen: 4 vragen
B.03 Arbeidsmiddelen: 6 vragen
B.04 Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: 9 vragen

C Beheersen van specifieke gevaren

C.01 Gevaarlijke stoffen: 7 vragen
C.02 Elektriciteit en straling: 4 vragen
C.03 Brand en explosie: 5 vragen

D Beheersen van incidenten en noodsituaties

D.01 Ongevallen: 2 vragen
D.02 Noodsituaties: 3 vraag

Het originele document vindt u op de website van VCAinfra.

Het examen duurt 75 minuten en in totaal worden er 70 vragen gesteld. Elke goed beantwoorde vraag levert 100 punten op. Om te slagen dient u minimaal 4515 punten (64,5 %) te behalen.