De examens Basis-VCA en VOL-VCA  zijn uitgebreid met vijf vragen (zaai-items) gebaseerd op de toetstermen die vanaf september 2017 zullen gelden. Deze vijf vragen tellen niet mee voor het resultaat van het examen.