Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Extra testvraag in VCA-examens

VCA Infra heeft nieuwe vragen ontwikkeld voor de VCA-examens. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen, zullen deze testvragen tijdelijk worden toegevoegd aan de VCA-examens die plaatsvinden tussen 1 december 2020 en 1 februari 2021. 

Deze aanpassing houdt in dat het examen wordt uitgebreid met één vraag. Het examen B-VCA zal bestaan uit 41 vragen en de examens VOL-VCA en VIL-VCU zullen 71 vragen bevatten. De kandidaten weten niet welke vraag het testitem is. 

De testvraag in het examen wordt niet meegenomen in het eindresultaat. Hoe de vraag gemaakt is door de kandidaat heeft dus geen invloed op de te behalen punten. Uiteraard zullen wij onze examenkandidaten hierover informeren voorafgaand aan het examen.