Logoblauw 2

Nieuwe NEN3140

Binnen de VCA-stof worden de belangrijkste veiligheidsnormen in de elektrotechniek genoemd. Dit zijn:

  • NEN1010 – Voorschriften voor de aanleg van elektrische installaties.
  • NEN3140 – Voorschriften voor het gebruik en onderhoud van elektrische installaties.

Eind 2018 is een nieuwe versie van de NEN3140 uitgekomen. De NEN 3140+A2:2018. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Nieuwe tabel beschermingsmaatregelen vlambogen

Bij een vlamboog kunnen zeer hoge temperaturen tot 20.000 graden Celsius optreden. Bij het werken aan installaties waar vlambogen kunnen optreden zoals bij verdeelkasten zijn veiligheidsmaatregelen daarom noodzakelijk. In de nieuwe NEN3140 is een nieuwe tabel toegevoegd met de noodzakelijke beschermingsmiddelen tegen vlambogen.

Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar:

  • het soort automaat
  • de smeltveiligheid
  • de mate van bescherming tegen vlambogen
  • het soort persoonlijk beschermingsmiddel

Met deze tabel is snel te bepalen welke beschermingsmiddelen en maatregelen nodig zijn.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Een andere nieuwe tabel bevat adviezen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vlamwerende en isolerende handschoenen en een link naar Europese en internationale normen gelegd.

Installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke

In de oude NEN 3140 wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkdomeinen van installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke. In de nieuwe NEN zijn de bijbehorende omschrijvingen aangepast. Waar houden werkdomeinen op en in welk geval kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen. Wat in de praktijk natuurlijk nogal eens voorkomt. Standaard wordt in de nieuwe NEN de opdrachtgevende werkgever dan aangewezen als installatieverantwoordelijke

Ook deze onderwerpen zijn herzien:

  • Vereist veiligheidsniveau
  • Uitvoeren van inspecties
  • Veilige scheiding van stroomketens

Zie voor een uitgebreide beschrijving het artikel in Installatiejournaal