VCA-boeken 2017

Per september 2017 is de vraagstelling in de VCA-examens ingrijpend gewijzigd. In plaats van de bekende multiple choice vragen met drie antwoorden kunt u nu ook de volgende soorten vragen tegenkomen.

  • Rangschikvragen. Hierin moet de cursist de antwoorden in de goede volgorde plaatsen.
  • Matrixvragen: Wat hoort bij wat.
  • Vragen met meerdere antwoorden
  • Matchingvragen

Een vraag is niet meer alleen goed of fout maar kan ook gedeeltelijk goed zijn. Hiervoor is een nieuw puntensysteem geïntroduceerd. Per geheel goed behaalde vraag krijgt een kandidaat 100 punten. Het aantal te behalen punten ziet er nu als volgt uit:

  • B-VCA: 40 vragen (4000 punten). Diploma behaald bij 2600 punten.
  • VOL-VCA / VIL-VCU: 70 vragen (7000 punten). Diploma behaald bij 4500 punten.

Omdat de vragen wat ingewikkelder zijn geworden is het percentage goed te beantwoorden items verlaagd van 70% naar ongeveer 65 %.

Bij het opstellen van de nieuwe eindtermen is het SSVV geadviseerd door de Stichting Lezen en Schrijven. Kritiek in het verleden was dat voor het maken van een VCA-examen een behoorlijk hoog taalniveau nodig was. Om deze reden zijn in de nieuwe examens meer afbeeldingen opgenomen. In hoeverre dit voldoende is om de toegenomen taalcomplexiteit  (langere verhaalvragen) te compenseren zal de toekomst moeten leren.

De eerste resultaten in september laten een terugval van het slagingspercentage zien van ongeveer 75 % naar plus minus  60% voor de B-VCA kandidaten. De daling bij de VOL-VCA  is echter slechts ongeveer 5% punt.

Uitgangspunt is dat er niet meer alleen feitenkennis wordt getoetst maar er ook wordt gecontroleerd of de kandidaten deze kennis goed kunnen toepassen in een specifieke werksituatie.

De indeling van de eindtermen bestaat nu uit 4 onderdelen:

A. Voorbereiden van de werkzaamheden.
B. Uitvoeren van de werkzaamheden.
C. Beheersen van specifieke gevaren.
D. Beheersen van noodsituaties

Door bovenstaande veranderingen zijn de oude VCA-cursusboeken niet meer goed bruikbaar en hebben we een drietal nieuwe boeken ontwikkeld:

De boeken zijn nu allemaal full-colour, hanteren de indeling van de nieuwe eindtermen en zijn uitgebreid met de nieuwe vraagvormen en te bestellen via onze webshop of de boekhandel.

VCA-boeken 2017