Logoblauw 2

Nieuwsbrief voorjaar 2024

Nieuwsbrief VCA-Compleet voorjaar 2024
 
https://campaign-image.com/zohocampaigns/133052000002457092_zc_v50_last.png

Nieuwsbrief voorjaar 2024


In deze nieuwsbrief:

1. VCA-examen in vier modules

2. VCA-Woordenboek in eenvoudig Nederlands

3. VCA-Groen in eenvoudig Nederlands

4. Nieuwe vertalingen Basisveiligheid VCA

5. Complete lijst met ISBN-nummers voor op de boekenlijst

1. VCA-examen in vier modules
Voor veel leerlingen is de VCA-leerstof erg uitgebreid. Het is daarom voor hen soms lastig om het VCA in één keer te halen. Afgelopen schooljaar is daarom een pilot gedraaid op vier scholen die entree-onderwijs aanbieden om het VCA-examen in vier delen te examineren. Dit waren het Albeda College, ROC van Twente, Firda en MBO-Rijnland.


De deelexamens hebben de volgende namen:

Naam module

Aantal vragen

Hoofdstukken in
VCA in eenvoudig Nederlands

1. Veiligheid en wetgeving

15

1-2

2. Werkplek en arbeidsmiddelen

20

3-4

3. Bijzondere werkomstandigheden

20

5-6

4. Elektriciteit en brand

15

7-8

 

Per deelexamen moet een minimale score van 70% gehaald worden (64,5% in een klassiek examen). Wanneer een leerling alle vier module-examens behaald heeft, mag hij deze inruilen voor een officieel VCA-diploma.

De indeling van de leerstof is overgenomen uit ons boek VCA in eenvoudig Nederlands, onderdeel van de methode VCA-Compleet PRO/VMBO/MBO.

Helaas heeft deze manier van examineren nog niet geleid tot een veel hogere slagingskans. De taligheid van de VCA-examenvragen blijft voor veel Entreestudenten (en ook niveau 2) een flinke hobbel om te slagen. Bij de evaluatie waren echter zowel de docenten als de studenten  enthousiast over de modulaire aanpak. De SSVV en eX:plain hebben daarom besloten met deze aanpak door te gaan en deze open te stellen voor ook andere schooltypen.

Mocht u op uw school hiermee willen gaan werken dan kunnen wij in samenwerking met het examenbureau deze examens voor u verzorgen.

 

Docenten van de pilotscholen (Albeda, ROC van Twente, FIRDA en mboRijnland) en studenten waren echter allemaal wel zeer positief over de modulaire aanpak. Voor SSVV en eX:plain aanleiding om hiermee door te gaan maar ook om verder te onderzoeken hoe de b-VCA examinering voor mensen die moeite hebben met het examen verder verbeterd kan worden.

   

2. VCA-Woordenboek in eenvoudig Nederlands

https://stratus.campaign-image.eu/images/78347000002273006_2_1712132724262_zc-noimage.png

 

In de VCA-examens worden nogal wat moeilijke woorden en vaktermen gebruikt. Wanneer leerlingen de betekenis van deze woorden beter leren kennen, wordt de kans om te slagen daarom veel groter. Dit speciale VCA-woordenboek is bedoeld om hen hierbij te helpen. De vaak moeilijke vaktaal wordt in eenvoudig Nederlands uitgelegd. Het boek kan zelfstandig gebruikt worden of als aanvulling op de boeken VCA in eenvoudig Nederlands en VCA-Groen in eenvoudig Nederlands.

 

De auteurs Astrid Verschoor en Gerard van Veldhoven zijn beiden actief in het technisch onderwijs en begrijpen als geen ander de uitdagingen waar leerlingen tegenaan lopen bij het zich voor­bereiden op het VCA-examen.


Het boek is verkrijgbaar via onze webshop en kost € 15,25 (inc. BTW)


3. VCA-Groen in eenvoudig Nederlands binnenkort leverbaar

https://stratus.campaign-image.eu/images/78347000002273006_2_1712132724262_zc-noimage.png

Het werken in de groene sector gaat gepaard met veel risico’s voor de gezondheid en veiligheid. Om leerlingen uit deze branche hierop voor te bereiden verschijnt binnenkort het boek VCA-Groen in eenvoudig Nederlands. Dit boek bereidt voor op het examen B-VCA-Groen. Dit is een aangepast VCA-examen met daarin maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen waarbij de context van de vraag aansluit op het werken in het groen. Bij slagen ontvangt de leerling een regulier diploma Basisveiligheid VCA.


In de methode zijn een aantal extra onderwerpen opgenomen. Deze zijn niet noodzakelijk om het VCA-examen te halen, maar wel belangrijk om veilig en gezond te kunnen gaan werken in de groene sector. Ze zijn in het boek herkenbaar aan de groen gekleurde kopjes.

Het pakket VCA-Compleet Groen bestaat uit het cursusboek VCA-Groen in eenvoudig Nederlands met bijbehorende digitale omgeving en het VCA-Woordenboek in eenvoudig Nederlands.

 

4. Nieuwe vertalingen Basisveiligheid VCA

https://stratus.campaign-image.eu/images/78347000002273006_1_1712132724044_zc-noimage.png

Veel scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen het VCA-examen in de Nederlandse taal afleggen. Hier is veel voor te zeggen omdat de beheersing van het Nederlands voor het goed meekomen in de maatschappij onontbeerlijk is. Soms is dit echter voor leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn, vrijwel onmogelijk om in de korte tijd die ervoor staat, het Nederlands dusdanig te beheersen dat ze in staat zijn om het toch wel talige VCA-examen te behalen. Een alternatief is dan om te kiezen om het VCA-examen te laten afleggen in de moedertaal. Ook wanneer het examen wel gewoon in het Nederlands wordt afgelegd kan het toch zinvol zijn om voor het begrip van de stof naast het Nederlandse boek ook een boek in de eigen taal ter beschikking te hebben.

Inmiddels hebben we van het boek Basisveiligheid VCA de volgende vertalingen uitgebracht:

·  Arabisch

·  Engels

·  Duits

·  Oekraïens

·  Pools

·  Roemeens

·  Russisch

·  Turks5. Complete lijst met ISBN-nummers voor op de boekenlijst

Voor het samenstellen van de boekenlijst 2024-2025 staan hieronder al onze uitgaven met ISBN-nummer.


https://stratus.campaign-image.eu/images/78347000002273006_zc_v1_1712132700608_isbn_vca_compleet.jpg
https://stratus.campaign-image.eu/images/78347000002273006_zc_v1_1712138947369_logoblauw_2.png