Vanaf nu is de Engelstalige VOL-VCA uitgave verkrijgbaar. Deze druk is aangepast aan de eindtermen zoals deze gelden van september 2018 en nu geheel in kleur. In elk hoofdstuk zijn nieuwe vraagvormen toegevoegd, zoals deze terugkomen in de huidige examens.