Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Summerschool op ROC Zadkine Rotterdam

Als voorbereiding op hun vervolgstudie op het ROC Zadkine hebben 22 leerlingen na hun VMBO-examen meegedaan aan een summerschool-programma. Onderdeel hiervan is het behalen van een VCA-diploma. Twee docenten van Verduijn.info verzorgen op het ogenblik deze lessen. Ook maakte een dagdeel brandbestrijding deel uit van het programma. Onder leiding van Tom Pistorius van brandveiligheidsinstituut Pistorius maakte de leerlingen kennis met verschillende soorten branden en blusmiddelen.

Praktijkles brandbestrijding