Logoblauw 2

VCA-examen opgesplitst in 4 deelexamens

Voor leerlingen in de entree-opleidingen is het halen van een VCA-diploma een hele uitdaging. Op initiatief van de sectorkamer Entree van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is daarom in januari een pilot gestart, waarbij de VCA lesstof wordt opgesplitst in vier delen. Elk gedeelte wordt apart geëxamineerd en wanneer een leerling elk deelexamen gehaald heeft, ontvangt hij het VCA-diploma.

Voor het aanbieden van de leerstof wordt gebruik gemaakt van onze methode VCA in eenvoudig Nederlands. In onderstaand artikel wordt hier meer over verteld.

Veiligheid voorop voor alle werkenden, ook stagiairs!

Bedrijven in sectoren als techniek, procesindustrie, bouw en logistiek, bieden kansrijke uitdagingen voor carrièrestarters op alle mbo-niveaus. En dat begint al met de eerste kennismaking tijdens de stage of leerbaan. Het zijn vaak ook VCA gecertificeerde bedrijven. Met een VCA-certificaat legt een bedrijf de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

b-VCA een uitdaging

Voor een stage of leerbaan bij een VCA-gecertificeerd leerbedrijf moeten studenten binnen 3 maanden na de start in het bezit zijn van een diploma basisveiligheid-VCA. Voor veel studenten is dit geen probleem. Er is echter ook een grote groep, leerlingen uit het praktijkonderwijs en studenten mbo-niveaus 1 en 2, voor wie het behalen van het b-VCA diploma een uitdaging is. Voor hen lukt dit vaak niet binnen 3 maanden. De combinatie inhoud lesstof, technisch taalgebruik en aansluitend het b-VCA examen is daarvoor de reden. Studenten Entree (mbo-1) starten al vrij snel na het begin van hun studie met hun stage of leerbaan. Juist deze studenten zijn geholpen als ook zij in het bezit zijn van een b-VCA diploma. Dit vergroot hun kansen op een stageplek of leerbaan enorm.

Kan het anders?

Op initiatief van de sectorkamer Entree van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) hebben het VCA gecertificeerd bedrijfsleven, verenigd in SSVV, de examenontwikkelaar eX:plain en het scholenveld met elkaar gekeken hoe zij het b-VCA diploma beter haalbaar kunnen maken voor kandidaten die moeite hebben met de VCA opleiding en het b-VCA examen. Daarbij zijn uiteraard geen concessies gedaan aan de inhoud van de opleiding en het niveau van het examen. Mede daarom is ook de Centrale Examencommissie VCA (CEV) bij de deze ontwikkeling betrokken.       

Praktische aanpak

Dit resulteerde in de volgende aanpak. De lesstof, gebaseerd op het lesboek: “VCA in eenvoudig Nederlands”, met bijbehorende digitale leeromgeving, is in vier deelmodules opgedeeld. eX:plain heeft de bijbehorende toetsmatrijzen opgesteld. Er is nog een keer taalkundig gekeken of de vragen duidelijk en begrijpelijk zijn voor de kandidaten. Met erkende examencentra zijn afspraken gemaakt over de modulaire toetsing. Afgeronde modules worden na afloop getoetst. Er zijn twee modules met 20 vragen en twee modules met 15 vragen ontwikkeld om de afgeronde lesstof te toetsen. (Dat zijn meer vragen dan het reguliere b-VCA examen, dat 40 vragen telt). Wordt voor alle vier modules een voldoende gescoord dan heeft de kandidaat recht op het b-VCA diploma.

Pilot loopt

In januari 2023 is de pilot gestart met drie scholen (Albeda Start, Friesland College en ROC van Twente) en ca. 50 studenten Entree, waarbij de modulaire aanpak gehanteerd wordt. De pilot is eind juni 2023 afgerond. De resultaten van de pilot zullen medio juli worden geëvalueerd. Blijkt na afloop het succes van deze aanpak voor de kandidaten, dan volgt bredere inzet ook op andere scholen.

Meer informatie:

  • VCA in eenvoudig Nederlands, ISBN: 978-94-91595-43-1 (VCA compleet VMBO/MBO)
  • SBB, Leendert Remmelink, l.remmelink@s-bb.nl, Tel.: 06 – 25 74 48 59
  • SSVV, Alfons Buijs, buijs@ssvv.nl, Tel.: 06 – 12 82 13 97