Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Verlenging dispensatieregeling

Dispensatieregeling diploma’s in het CDR

  1. Diplomahouders van wie het diploma tussen 15 december 2020 en 1 april 2021 verloopt, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juni 2021. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken. Dit geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die tussen 15 december 2020 en 1 april 2021 zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’ 
  2. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 mei 2021. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten begeleiden tot het moment dat zij succesvol examen hebben kunnen doen. 
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.

Bekijk hier alle updates van de SSVV omtrent de maatregelen vanwege het coronavirus.