Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Wijzigingen eind- en toetstermen VCA 2022-2023

De Centrale Examencommissie VCA (CEV) heeft een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd voor de eind- en toetstermen die gebruikt zullen gaan worden voor de examens vanaf september 2022. De meest opvallende zaken zijn:

  • De werkbak voor het heffen van personen met heftrucks is weer terug. Vanwege nieuwe regelgeving vanaf 1 juli 2020 was het niet meer toegestaan om personen te heffen met een heftruck, omdat deze niet speciaal ingericht was voor het heffen van personen, maar alleen voor goederen. In de nieuwe eindtermen is hier nu toch ruimte voor geschapen wanneer het een combinatie heftruck-werkbak betreft, die hier speciaal voor is goedgekeurd. De toetsterm luidt nu:
    Een werkbak op de heftruck voor het heffen van personen is alleen mogelijk indien het een heftruck werkbak-combinatie betreft die conform de geldende wetgeving voor die toepassing is goedgekeurd.
  • Vanaf 1 januari wordt de Inspectie SZW weer aangeduid als Nederlandse Arbeidsinspectie. In de examens wordt deze formulering overgenomen. Deze instantie wordt voortaan kortweg aangeduid met “Arbeidsinspectie”.
  • Het thema Veiligheidspaspoort maakt in het vervolg geen deel meer uit van de VCA-examens.

Hieronder links naar de bijbehorende documenten.

VCA-ETT 2022 – Opleiding

Wijzigingen VCA – ETT 2022

VCA-ETT 2022 – Examen

VCA-ETT Examen (English)

VCA-ETT Examen (Deutsch)

VCA-ETT Examen (Français)