Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Combinatietraject VCA en Nederlands succesvol

Na een zeer intensief traject van ruim drie maanden konden afgelopen vrijdag in een feestelijke bijeenkomst alle deelnemende cursisten hun diploma in ontvangst nemen. Het ging hier om een schakeltraject waarbij statushouders bij de Stedin-bedrijfsschool een combinatie van lessen aangeboden kregen. Zo kregen zij een intensieve cursus Nederlands, een meterwisselcursus voor het vervangen van gas- en kilowatuurmeters naar slimme meters en een VCA-cursus.

Wij als Verduijn.info mochten de VCA-lessen voor onze rekening nemen. Veel van de deelnemers hadden in eigen land een gedegen technische achtergrond zodat de basisprincipes van veilig werken wel bekend waren. De grote uitdaging waren echter de vele moeilijke Nederlandse woorden die in de VCA-examens gebruikt worden. We hebben daarom in verschillende verwerkingsvormen veel aandacht besteed aan het verwerven van een grotere woordenschat met technische woorden. Ook waren de signaalwoorden erg belangrijk om zo ook de strekking van de vragen te kunnen begrijpen. Eis vanuit Stedin was namelijk dat het VCA-examen in het Nederlands afgelegd diende te worden.

Uiteindelijk hebben alle cursisten door keihard werken hun diploma Basisveiligheid VCA gehaald. De helft van de kandidaten heeft zelfs hier bovenop ook nog een VOL-VCA certificaat gehaald. Ik heb zelden aan een zo gemotiveerde groep les gegeven. Alle respect voor deze prestatie.