Vanwege de Corona-crisis heeft SSVV besloten om alle VCA-examens tot 1 juni 2020 af te lasten. Het is daarom alleen mogelijk om VCA-examens na 1 juni in te plannen. Mochten deze ook niet doorgaan dan kan deze kosteloos verschoven worden.

Klanten die al een VCA-examen in de betreffende periode gereserveerd hebben zullen wij benaderen voor het plannen van een latere datum. Een nieuwe planning is te vinden in onze examenkalender.

Hieronder de tekst van de VCAinfra

Maatregelen van SSVV

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eén van die maatregelen is dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020. Op basis hiervan heeft SSVV de eigen maatregelen aangescherpt.

Examinering

Door het verbod op groepsbijeenkomsten zullen examencentra alle groepsgewijze VCA-examens moeten uitstellen tot minimaal 1 juni 2020.

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot 1 oktober.
We vragen kandidaten hun examen vanaf 1 juni 2020 op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

De dispensatieregeling geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’

Heb je een vraag over de dispensatieregeling? Neem dan contact op met info@ssvv.nl.