Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Weer dagelijkse VCA-examens in Ridderkerk

In aanvulling op het vorige bericht heeft de SSVV het advies m.b.t. tot het houden van VCA-examens aangepast.

Klanten wordt dringend aangeraden hun examen uit te stellen tot 1 juni. Wanneer zij echter geen gebruik kunnen maken van de dispensatieregeling (zie onder) kunnen er onder gecontroleerde omstandigheden met extra hygiëne-eisen toch examens afgenomen worden.

Ons examenbureau geeft daarom de mogelijkheid om op twee momenten per dag in Ridderkerk in een kleine groep van maximaal 6 personen om examen te doen. Binnenkort komen hier ook een aantal andere examenlocaties bij.

Voor deelname geldt dat kandidaten (milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts) worden geweigerd.

De overige voorzorgsmaatregelen staan op de website van Pontifex-Certificatie

Een actueel overzicht van de mogelijkheden vindt u op onze boekingssite:

Dispensatieregeling

Dispensatie voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register

  1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot 1 juni 2020. Dit betekent dat de dispensatie voorlopig geldt tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.

Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.

De dispensatieregeling geldt voor alle diploma’s en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma’s die na 12 maart zijn verlopen de volgende melding: ‘Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.’