Verduijn.info 10 jaar blaadjes uit elkaar 1000 px

Nieuwe eindtermen oktober 2017

Eind 2017 worden de VCA-examens ingrijpend veranderd. De bedoeling is dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van het toetsen op kennis naar het toetsen van inzicht. Kennis blijft belangrijk maar waar het in de praktijk om draait is de toepassing. De kandidaten krijgen straks daarom niet alleen meer meerkeuzevragen maar ook ook vragen aan de … Lees meer